Werkgroepen

 

Naast het bestuur zijn er ook werkgroepen, die zich bezighouden met verschillende aspecten van heemkunde.

Coördinatoren van deze werkgroepen:

Kroniek “Van Vehchele tot Veghel”
Verschijnt 3 à 4 keer per jaar met resultaten van onderzoek en andere wetenswaardige heemkundige zaken.
Nico Vreeswijk, tel. (0413) 34 09 54

Mededelingenblad:
Verschijnt 6-8 keer per jaar voor het actuele verenigingsnieuws
Henk van der Voort, tel. (0413) 36 36 51

Archeologie:
Het doen van historisch veld- en bodemonderzoek en vastleggen van de resultaten.
Jan van Erp, tel. (0413) 36 28 42

Archiefbeheer
Archiveren en inventariseren van alle bezittingen en verzamelingen en op orde houden van het archief.
Henk van der Voort, tel. (0413) 36 36 51

Audiovisueel en digitalisering:
Verzamelen, beschrijven en digitaliseren en reproduceren van foto’s en films over Veghel.
Henk van Wanrooij, tel. (0413) 34 25 92
Henk van der Voort, tel. (0413) 36 36 51

Genealogie:
Het bieden van hulp aan stamboomonderzoekers. Verzamelen, registreren en digitaliseren van bidprentjes en overlijdensadvertenties.
Gerard van Asseldonk, tel. (0413) 36 48 93

Veghelse Bedrijven en Families:
Het interviewen van personen, onderzoeken, vastleggen en publiceren van de historie van Veghelse familiebedrijven.
Henk van Wanrooij, tel. (0413) 34 25 92

Boerderijen:
Inventariseren, beschrijven en fotograferen van waardevolle boerderijen.
Johan van Rijbroek
Bernard Vissers

Geschiedenis en Historisch onderzoek
Rolf Vonk, tel. (0413) 25 80 89

Monumenten:
Lid van de monumentencommissie namens de heemkundekring.
Beschermen, inventariseren, beschrijven en fotograferen van waardevolle monumenten. Adviseren in de gemeentelijke monumentencommissie.
Rolf Vonk, tel. (0413) 25 80 89

Werkgroep Open monumentendagen:
Organisatie van de jaarlijkse Open monumentendagen.
Rolf Vonk, tel. (0413) 25 80 89

Boekbinden
Agnes Pigmans, tel. (0413) 34 35 71