Genealogie

De werkgroep genealogie houdt zich binnen de Heemkundekring Vehchele bezig met genealogie/stamboomonderzoek in ruime zin. Enerzijds houdt dit o.a. in het zelf als Heemkundekring verzamelen van foto’s van families, boerderijen, bedrijven en dergelijke. Daarbij behoort natuurlijk ook het zoveel mogelijk verzamelen en vastleggen van gegevens en/of documentatie betreffende deze onderwerpen. Regelmatig wordt hierover ook gepubliceerd in onze Kroniek. Ook het verzamelen van bidprentjes en het inbrengen van de persoonsgegevens in een bestand behoort tot haar activiteiten. Anderzijds wil de heemkundekring zoveel mogelijk informatie verstrekken en in adviserende zin behulpzaam zijn voor belangstellenden die aan stamboom onderzoek willen beginnen. Voor gevorderden willen wij ook zoveel mogelijk behulpzaam zijn.

Onderstaand een overzicht van de diverse hulpmiddelen die bij genealogisch onderzoek behulpzaam kunnen zijn. Hierbij moeten we wel vermelden dat wij als Heemkundekring Vehchele niet al deze bronnen in ons bezit hebben.

De belangrijkste bronnen/gegevens waarover wij wel beschikken zijn:

Alfabetisch databestand van de persoonsgegevens van de ruim 13000 in ons bezit zijnde bidprentjes, zie: bidprentjesbestand.pdf
Digitale index van de bevolkingsregisters
Een digitaal databestand van overlijdensadvertenties
De 10-jarige tafels van de Burgerlijke Stand
Kopieën van de Doop- Trouw- en Begraafboeken met indexen
Uit het “Notarieel Archief St. Oedenrode van 1681-1915” van Willy v.d. Mosselaer uit St. Oedenrode http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/ heeft de werkgroep Archiefbeheer alle aktes over Veghelaren of Veghelse percelen in een databestand gezet en toegankelijk gemaakt.
Foto’s vanpersonen/gezinnen
Verder kunt u via onze links naar een uitgebreid overzicht van informatiebronnen die op internet voorhanden zijn
De weg naar uw voorouders

Hulpmiddelen voor genealogisch onderzoek:

Begin met het verzamelen van officiële gegevens uit trouwboekjes, identiteitspapieren, notariële aktes en verdere gegevens uit bidprentjes, overlijdensadvertenties etcetera.
Voor de periode na 1811, zoek naar gegevens uit de Burgerlijke Stand:
Geboorte aktes tot ca. 1910
Huwelijksaktes en huwelijksbijlagen tot ca 1935
Overlijdensaktes tot ca. 1960
Bevolkingsregisters:
Volkstellingen van 1810, 1830 en 1840, niet altijd beschikbaar
Vanaf 1920 vindt registratie plaats op gezinskaarten en vanaf 1939 op persoonskaarten.
Inschrijving- en lotingregisters voor de Nationale Militie 1811-1930
Kadaster Register vanaf 1832
Registers van processen-verbaal vanaf +/- 1825
Memories van Successie 1818-1900
Vóór 1813: Doop-, trouw- en begraafregisters