De ramen in de Sint-Lambertuskerk Veghel 3

Groep 1 – Koor boven het hoofdaltaar

01  Het offer van Kaïn en Abel
02  Het offer van Melchisedek
03  Het offer van Abraham

Groep 2 – Transept links

04  Wapen Paus Pius X
05  Maria met twaalf voorvaderen van Jezus.
06  H. Joachim en H. Anna
07  H. Hart van Jezus en H. Hart van Maria.
08  De terugkeer van de Verloren Zoon.
09  Maria Magdalena zalft de voeten van Jezus.
10  Maria-monogram, letter M.

Groep 3 – Transept rechts

11  Wapen pastoor B.J. van Miert
12  Jezus Christus met de twaalf apostelen.
13  H. Ferdinandus en H. Bernardinus
14  H. Lambertus en H. Jozef
15  De Goede Herder
16  De Boetvaardige Petrus
17  Jezusmonogram, letters ihc

Groep 4 – Achter, boven het orgel

18  Het Laatste Oordeel.
19  Versiering gestapelde vierpassen
20  Versiering gestapelde vierpassen

Groep 5 – Kooromgang

21  De H. Lambertus tot bisschop gewijd.
22  De H. Lambertus uit Maastricht verdreven
23  Terechtstelling van de H. Leonardus van Vechel.
24  Maria schenkt het scapulier aan Simon Stock
25  H. Lucia en H. Apollonia
26  H. Antonius van Padua met knielende ezel.
27  H. Elisabeth van Thüringen en H. Barbara.
28  Het Heilig Doopsel.
29  Het Heilig Vormsel.
30  Het Sacrament van de Biecht.
31  Het Sacrament van de Heilige Communie.
32  Het Heilig Oliesel (de ziekenzalving)
33  Het Sacrament van het Priesterschap.
34  Het Sacrament van het Huwelijk.
35  H. Rochus en H. Donatus.
36  De H. Franciscus ontvangt de stigmata.
37  H. Cornelius en H. Hubertus.
38  H. Aloysius.
39  Jezus toont zijn H. Hart aan Margaretha Maria Alacoque.
40  De H. Lambertus in zijn bisdom terug.
41  De H. Lambertus sterft den marteldood.

Groep 6 – Zijbeuk links (van voor naar achter)

42  Maria schenkt de rozenkrans aan de H. Dominicus.
43  De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
44  Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
45  Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem.
46  Jezus wordt in de tempel opgedragen.
47  Jezus wordt in de tempel wedergevonden.
48  Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
49  Jezus wordt gegeseld.

Groep 6 – Zijbeuk rechts (van voor naar achter)

50  Jezus wordt met doornen gekroond.
51  Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
52  Jezus sterft aan het kruis.
53  Jezus verrijst uit de doden
54  Jezus stijgt op ten hemel
55  De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
56  Maria wordt in de hemel opgenomen.
57  Maria wordt in de hemel gekroond.

Groep 7 – Achter boven het portaal

58  De hand van God, zeven christelijke deugden