Algemene leden vergadering op 4 februari

Kaart onbeschikbaar

Date/Time
Date(s) - 04/02/2019
19:30 - 22:00

Categories


Aan de leden van Heemkundekring “VEHCHELE”.

Het bestuur nodigt alle leden van Heemkundekring “Vehchele” uit deel te nemen aan de jaarvergadering, die zal worden gehouden op:

Maandag 4 februari 2019, aanvang 19.30 uur,
In de trouwzaal van HET OUDE RAADHUIS,
Markt 1 te Veghel.

Agenda:

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Ingekomen post en mededelingen.
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering 5 februari 2018.
 4. Jaarverslag 2018, doornemen en vaststellen.
 5. Ledenbestand
 6. Financieel verslag, toelichting penningmeester Dhr. T. Raaijmakers.
  Exploitatierekening 2018 en begroting 2019.

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

 1. Benoeming bestuursleden.
  Aftredend zijn:        Rolf Vonk    ( niet herkiesbaar)
                                       Dhr. Arno van den Heuvel ( herkiesbaar)
                                       Verkiezing bestuurslid:  Dhr Arno v.d. Heuvel

Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Indien u interesse hebt kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of e-mail arno.vd.heuvel@kpnmail.nl. U dient zich aan te melden vóór 1 februari 2019.

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming. ( Privacyverklaring) staat op de website.
 2. Huishoudelijk reglement, staat op de website.

PAUZE

 1. Visie-missie van onze vereniging.
 2. Vooruitblik jaarprogramma 2019.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting van de vergadering.           

Graag tot ziens op maandag 4 februari a.s..