3 februari: Algemene ledenvergadering

Date/Time
Date(s) - 03/02/2020
19:30 - 22:00

Categories


Oproep: Kandidaat bestuur.
Op maandag 3 februari 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering
plaats.
In de week van 13 januari-19 januari krijgt u de uitnodiging met de
daar bijhorende vergaderstukken.
Een onderdeel is de samenstelling van het bestuur van onze vereniging.
Bestuurslid mevr. Agnes- Pigmans is aftredend en niet-herkiesbaar.
Er heeft zich een kandidaat-lid gemeld. Toch is het bestuur op zoek
naar nog meer mensen die het bestuur kunnen versterken. Indien u
interesse heeft kunt u zich als kandidaat bestuurslid aanmelden bij
het secretariaat of per e-mail arno.vd.heuvel@kpnmail.nl .
U dient zich aan te melden vóór 25 januari.

Plaats: in de raadszaal in het oude raadhuis op de Markt, aanvang 19.30 uur