Formulier lidmaatschap

Reeds vele nieuwe leden vonden de weg naar onze heemkundekring. Daarbij heeft ieder de keuze of hij/zij een belangstellend steunend lid, dan wel een actief ondernemend lid wil zijn. Beide typen leden komen bij onze kring voldoende aan hun trekken. Als lid geniet u de volgende voordelen:

  • U ontvangt u 4 keer de kroniek “Van Vehchele tot Veghel”
  • 6 à 8 keer per jaar verschijnt er een “Mededelingenblad”, waarin actuele onderwerpen en het verenigingsnieuws worden opgenomen.
  • Vrij entree bij lezingen, overige bezoekers betalen € 2,50.

Als u zich heeft gemeld als nieuw lid, ontvangt u een welkomstbrief. U ontvangt bij verschijnen de kroniek en het mededelingenblad. Als u lid wilt worden van heemkundekring Vehchele, dan kunt U zich aanmelden bij het secretariaat, even bellen of mailen, of middels de aanmelding hieronder.

De penningmeester int de contributie via een machtiging. De machtiging voor automatische afschrijving is onderdeel van het aanmeldingsformulier. Leden die het lidmaatschap willen opzeggen dienen dit uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat.


Aanmelden via internet:

Met is verplicht.

Deze bedragen zijn op basis van betaling per machtiging. Voor betaling zonder machtiging geldt een toeslag van €2,50
S.V.P. aankruisen indien van toepassing, (aanbevolen)!
S.V.P. aankruisen als U deze gelezen heeft en akkoord bent.
Deze bedragen zijn op basis van betaling per machtiging. Voor betaling zonder machtiging geldt een toeslag van €2,50