Werkgroepen

 

Naast het bestuur zijn er ook werkgroepen, die zich bezighouden met verschillende aspecten van heemkunde.

Heeft U interesse om mee te doen in een van de onderstaande werkgroepen kunt U het interesseformulier printen en invullen, Interesse formulier werkgroepen 2022 

Coördinatoren van deze werkgroepen:

Memorix Maior(database “collecties” op deze website.
Henk van Wanrooij, mail naar memorix@vehchele.nl

Kroniek “Van Vehchele tot Veghel”
Verschijnt 3 à 4 keer per jaar met resultaten van onderzoek en andere wetenswaardige heemkundige zaken.
Henk van der Voort, tel. (0413) 36 36 51

Nieuwsbrief:
Verschijnt 6-8 keer per jaar voor het actuele verenigingsnieuws
Arno van den Heuvel, tel. (06) 22 45 71 57

Archeologie:
Het doornemen van rapporten van onderzoeken door archeologische bureaus. Kennis en ervaring vanuit de Heemkundekring met betrekking tot het plangebied bij de onderzoekers onder de aandacht brengen.
Registreren van vondsten door amateurs in de landelijke databank (Archis) en eigen databank.
Assisteren bij het veld- en bodemonderzoek in de oude gemeente Veghel door een archeologische bureaus.
Contacten onderhouden met de beleidsmedewerker van de gemeente, waterschap en RWS.
Bestemmingsplannen controleren en erfgoedkaart/beleid up to date houden.
mail naar archeologie@vehchele.nl

Archiefbeheer
Archiveren en inventariseren van alle bezittingen en verzamelingen en op orde houden van het archief.
Henk van der Voort, tel. (0413) 36 36 51

Audiovisueel en digitalisering:
Verzamelen, beschrijven en digitaliseren en reproduceren van foto’s en films over Veghel.
Henk van Wanrooij, tel. (0413) 34 25 92
Henk van der Voort, tel. (0413) 36 36 51

Genealogie:
Het adviseren van stamboomonderzoekers. Verzamelen, registreren en digitaliseren van bidprentjes en overlijdensadvertenties.
Henk van der Voort, tel. (0413) 36 36 51

Veghelse Bedrijven en Families:
Het interviewen van personen, onderzoeken, vastleggen en publiceren van de historie van Veghelse familiebedrijven.
Wij zoeken hiervoor vrijwilligers.
Henk van Wanrooij, tel. (0413) 34 25 92

Boerderijen:
Inventariseren, beschrijven en fotograferen van waardevolle boerderijen.
Wij zoeken hiervoor vrijwilligers.
Johan van Rijbroek
Bernard Vissers

Geschiedenis en Historisch onderzoek
Rolf Vonk, tel. 06-12171470

Monumenten:
Lid van de monumentencommissie namens de heemkundekring.
Beschermen, inventariseren, beschrijven en fotograferen van waardevolle monumenten. Adviseren in de gemeentelijke monumentencommissie.
Rolf Vonk, tel. 06-12171470

Werkgroep Open monumentendagen:
Organisatie van de jaarlijkse Open monumentendagen.
Rolf Vonk, tel. 06-12171470