Archeologie

De archeologische werkgroep van de heemkundekring Vehchele (AWHV) is een groep vrijwilligers die actief is in de archeologie.

Wat betekent archeologie voor Veghel en haar kerkdorpen Eerde, Mariaheide en Zijtaart?

  • De werkgroep archeologie houdt zich bezig met de wetenschap van oude historie van deze plaatsen en probeert antwoord te vinden op de volgende vragen.
  • Veghel is niet ontstaan in de laatste 100 jaar, maar wanneer wel?
  • Hoe zijn Veghel, Eerde, Mariaheide en Zijtaart ontstaan?
  • Wat waren de drijvende krachten om op de huidige plaatsen deze dorpen te stichten?
  • Welke gebieden waren belangrijk voordat Veghel werd gesticht?
  • Wat waren de meest invloedrijke families?

Dus samengevat is de vraag:

  • Waardoor zijn Veghel en de kerkdorpen Eerde, Mariaheide en Zijtaart gevormd?
    Archeologie is en wordt verder gebaseerd op grond van bodemonderzoek, bodemvondsten en opgravingen. Voor de meeste mensen is de historie van Veghel alleen voor de laatste 100 jaar interessant en meest zichtbaar, maar eigenlijk is dit maar een fractie van de historie.
  • De werkgroep archeologie tracht hierop door middel van onderzoek in brede zin, een antwoord te vinden. Archeologie is niet alleen opgraven, het meest zichtbaar, maar ook veel archiveringswerk, zoekwerk in archieven en op internet. Tevens is er een goede samenwerking met de gemeente, archeologische bureaus en de landelijke organisatie van amateur-archeologen (AWN).

Onze werkgroep is nog steeds op zoek naar actieve mensen die het interessant vinden om bepaalde aspecten van onze historie te onderzoeken en te documenteren. Het is belangrijk dat de kandidaten goed met een computer overweg kunnen en bekend zijn met internet. Het volgen van cursussen is mogelijk of zelfs gewenst. Heeft u belangstelling? U kunt zich melden bij onze werkgroep Archeologie via het E-mail adres archeologie@vehchele.nl.

Bezoek aan de archeologische werkgroep.
Regelmatig vinden mensen zaken of hebben deze in het verleden gevonden die archeologisch voor Veghel van waarde kunnen zijn. U kunt deze laten determineren en registreren, dit is voor de historie van Veghel belangrijk. Veelal heerst de gedachte dat wanneer men melding maakt van een vondst deze moet worden afgestaan. Dat is echter niet waar, de vondst zal worden opgenomen in de landelijke databank Archis, met de registratie waar de vondst zich bevindt. U blijft zelf eigenaar. U kunt ook de vondst in bruikleen geven aan de Heemkundekring, maar ook dan blijft U eigenaar.

Heeft U vondsten of andere interessante informatie of vragen voor de werkgroep of wilt u de werkgroep bezoeken, mail naar archeologie@vehchele.nl.